Now showing items 1-1 of 1

    • 2008 küresel krizi: Bir oyun teorisi simülasyonu 

      Atay, Seda (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      1960 ve sonrası yıllarda etkinliği fark edilen küreselleşme ile ekonomik bağımlılıklar ve ülkeler arasında etkileşimlerin arttığı görülmüştür. Küreselleşmenin bir sonucu olan 2008 Küresel Krizi; her ülke ekonomisinde farklı ...