Now showing items 1-1 of 1

    • Yerel kalkınmada kadın girişimcilerin rolü: Niğde örneği 

      Balkaya, Didem (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınların istihdamı erkeklere oranla daha düşük seviyelerdedir. Kadınların istihdam olanaklarının arttırılması, ekonomik kalkınmayı hızlandıracak en büyük etkilerden biridir. ...