Show simple item record

dc.contributor.advisorBarut, Murat
dc.contributor.authorİnan, Remzi
dc.date.accessioned2019-10-31T11:54:12Z
dc.date.available2019-10-31T11:54:12Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-09
dc.identifier.citationİnan, R. (2016). Asenkron motor kontrol algoritmalarının alan programlamalı kapı dizileri üzerinde geliştirilmesi ve gerçek-zamanlı uygulamaları. (Doktora Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6938
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, literatüre göre ilk kez, asenkron motorların (ASM'lerin) sıfır hız ile anma hızının üzerindeki alan zayıf bölgesini de kapsayan geniş bir hız aralığında hız-algılayıcısız kontrolü için, stator akımlarının stator duran eksen takımı bilişenleri ve rotor akılarının stator duran eksen takımı bilişenlerine ilave olarak, rotor mekanik hız bilgisini, yük momentini, rotor direncini, stator direncini ve mıknatıslama endüktansını kestirimlerini gerçekleştirebilen genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) tabanlı yeni kestirim yöntemleri önerilmiştir. Önerilen kestirim yöntemleri ve kontrol algoritmaları hesap yüklerinin azaltılması amacı ile paralel mimariye sahip Xilinx Virtex XC5VLX110T serisi alan programlamalı kapı dizileri (APKD) üzerinde gerçeklenerek donanım tabanlı benzetim (DTB) ortamında ve APKD tabanlı gerçek-zamanlı açık-çevrim deney düzeneği üzerinde başarımları test edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, according to the literature it is the first time that extended Kalman filter (EKF) based new estimation methods are proposed for the speed-sensorless control of the induction motors (IMs) at all speeds ranging from zero speed to very high speeds greater than the rated/based speed, which is known in the literature as the field-weakening region or operation. These estimation methods include estimations of the rotor mechanical speed, load torque, rotor resistance, stator resistance and magnetizing inductance in addition to stator stationary axis components of the stator current and stator stationary axis components of the rotor flux. The proposed estimation algorithms and vector control methods have been implemented on Xilinx Virtex 5 XC5VLX110T series field programmable gate arrays (FPGA) which has parallel architecture in order to decrease the computational burden and sampling time of the estimation methods and control algorithms. Then the performance of the proposed estimation methods have been tested in hardware in the loop (HIL) and on the FPGA based real-time open-loop experimental setup.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectASMen_US
dc.subjectHız-Algılayıcısız Kontrolen_US
dc.subjectAlan Zayıflama Bölgesien_US
dc.subjectAPKDen_US
dc.subjectGKFen_US
dc.subjectIMen_US
dc.subjectSpeed-Sensorless Controlen_US
dc.subjectField Weakening Regionen_US
dc.subjectFPGAen_US
dc.subjectEKFen_US
dc.titleAsenkron motor kontrol algoritmalarının alan programlamalı kapı dizileri üzerinde geliştirilmesi ve gerçek-zamanlı uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeDevelopment and real-time implementations of im control algorithms on field programmable gate arraysen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorİnan, Remzi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record