Show simple item record

dc.contributor.advisorAktuğ, Zait Burak
dc.contributor.authorOrhan, Ebru
dc.date.accessioned2019-11-04T12:56:40Z
dc.date.available2019-11-04T12:56:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationOrhan, E. (2018). 10-14 yaş arasındaki çocukların fiziksel aktivite seviyesi, dijital oyun bağımlılığı ve dikkat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde , , ,en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7011
dc.description.abstractYapılan çalışmanın amacı, dikkat düzeyi, fiziksel aktivite seviyesi ve dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 10-14 yaşları arasında toplam 245 çocuk (kız=131 erkek=114) katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların fiziksel aktivite seviyeleri İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formu ile dijital oyun bağımlılığı Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ile dikkat düzeyleri ise D2 dikkat testi ile belirlenmiştir. Dikkat düzeyi, dijital oyun bağımlılığı ve fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişkiyi belirlemede Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Fiziksel aktivite seviyesi ile dijital oyun bağımlılığı ve dikkatin belirleyici parametresi olan TN-E ile dijital oyun bağımlılığı arasında negatif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.01). Ayrıca çalışmaya katılan çocukların büyük bir çoğunluğunun TN-E dikkat düzeylerinin iyi kategorisinde, dijital oyun bağımlılığı seviyelerinin risksiz kategorisinde ve fiziksel aktivite seviyesinin ise orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artmasının dijital oyun bağımlılığını azaltacağı ve dikkat düzeylerini artıracağı söylenebilir. Ayrıca çocukların dijital oyun bağımlılıklarının azalmasının dikkat düzeylerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durum göz önüne alınarak ailelerin ve öğretmenlerin çocukların boş zamanlarını dijital oyunlar ile geçirmelerini engelleyip, fiziksel hareketlerin ön planda olduğu oyunlara yönlendirmelerinin önemli olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the relationship between attention level, physical activity level (PAL) and digital game addiction (DGA). A total of 245 children (female=131 male=114) between the ages of 10 and 14 years participated in the study. The PALs of the children participating in the study were determined by Physical Activity Questionnaire for Primary Education Students, DGAs by Digital Game Addiction Scale for Children and attention levels by D2 Attention Test. Spearman Correlation Analysis was used to determine the relationship between attention level, DGA and PAL. It was found out that there was a negative significant correlation between PAL and DGA, and between TN-E the predominant parameter of attention and DGA level (p<0.01). Moreover, it was determined that the TN-E attention levels of a large majority of the children participating in the study were in the good category and the DGA levels were in the risk-free category while PALs were in the midlevel. As a result of it can be said that the increase in the PAL3 of children will decrease their DGA. It is also thought that the decrease in children's DGA will affect their attention levels positively. Taking this into consideration, it could be said that it is essential for parents and teachers to prevent their children from spending their free time with digital games and to direct them to the games that physical activities are in the forefront.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectDikkat Düzeyien_US
dc.subjectFiziksel Aktivite Seviyesien_US
dc.subjectDijital Oyun Bağımlılığıen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectAttention Levelen_US
dc.subjectPhysical Activity Levelen_US
dc.subjectDigital Game Additionen_US
dc.title10-14 yaş arasındaki çocukların fiziksel aktivite seviyesi, dijital oyun bağımlılığı ve dikkat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between physical activity level, digital game addiction and attention levels of children between 10-14 yearsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorOrhan, Ebru


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record