Show simple item record

dc.contributor.advisorHazar, Serkan
dc.contributor.authorAbanoz, Engin Işık
dc.date.accessioned2019-11-21T13:38:41Z
dc.date.available2019-11-21T13:38:41Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-02
dc.identifier.citationAbanoz, E. I. (2011). Orta yaş sedanter obez bayanlarda pilates egzersizlerinin etkileri. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7274
dc.description.abstractBu çalışma, 8 haftalık pilates egzersiz programının orta yaş sedanter obez bayanların fiziksel uygunluk ve kan değerleri üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, obez tanı kriterlerine uygun orta yaşlı 15 sedanter bayan gönüllü denek olarak seçilmiştir. Deneklerin yaş ortalamaları 40 ± 3,251 yıldır. 8 hafta boyunca deney grubuna haftada 3 gün 55 dakika süre ile pilates mat-work egzersiz programı uygulanmıştır. Çalışma süresince farklı bir egzersiz programına katılmamaları konusunda uyarılmışlardır. Tüm deneklerin pilates programı öncesi ve sonrası, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, vücut yağ ağırlığı, yağsız vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, Total-K, HDL-K, LDL-K, Trigliserit ve bel çevresi değerleri alınarak, çalışma sonunda ön ve son test değerlerinin anlamlığı istatiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların ağırlık değerleri 86,960±5,041'den 86,080±4,735'e, vücut yağ yüzdesi değerleri 30,8600±2,19538'den 30,620± 2,5978'a, vücut yağ ağırlığı değerleri 27,1813±2,9775'dan 26,532±3,4159'a, VKİ değeri 36,3473±3,1343'den 36,333±2,942'a, toplam kolestrol değerleri 174,6±12,7155'dan 167,866±10,643'a, LDL-K değerleri 122,733± 14,47'den 114,00±10,67'e, Trigliserit değerleri 114,93±14,601'den 106,93±13,068'e, bel çevresi değerleri 100±6,2735'den 99,060±5,9126'e düşüş göstermiştir. Program öncesi ve sonrası HDL-K değerlerine bakıldığında ise 51,866±4,64'den 52,53±5,282'e yükselme gözlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen değerler istatiksel açıdan analiz edilmiş, anlamlılık derecelerine göre değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to assess the effect of 8 weeks regular Pilates mat-work exercises program on physical fitness and blood lipid results of middle aged, sedentary obese women. 15 middle aged sedentary obese women were voluntarily chosen according to the obese determine criteria. The average age of group was 40 ± 3,251 years. Subjects in exercise group performed three exercise sessions per week and each session lasted 55 minutes during 8 weeks. They were warned that not to join the different exercise programme. All participants, height, weight, waist-hip ratio, VKI, body fat percentage and blood lipids (Total-K, HDL-K, LDL-K, and Triglyceride) were measured by using standardized field and laboratory tests before and after exercise programme. As a conclusion, it was founded that there was a decrease at weight from 86,960±5,041 to 86,080±4,735, body fat percentage from 30,8600±2,19538 to 30,620± 2,5978, body fat weight from 27,1813±2,9775 to 26,532±3,4159 , BKI from 36,3473±3,1343 to 36,333±2,942, Total-K from 174,6±12,7155 to 167,866±10,643 , LDL-K from 122,733± 14,47 to 114,00±10,67, Triglyceride from 114,93±14,601 to 106,93±13,068, waist-hip ratio from 100±6,2735 to 99,060±5,9126. HDL-K values had increased from 51,866±4,64 to52,53±5,282. Valued in accordance with the level of significance statistically analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPilatesen_US
dc.subjectSedanter Bayanen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectPilatesen_US
dc.subjectSedentary Womenen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.titleOrta yaş sedanter obez bayanlarda pilates egzersizlerinin etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of pilates exercises on middle-aged sedentary obese womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAbanoz, Engin Işık


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record