Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Ayşegül
dc.contributor.authorErkmen, Onur
dc.date.accessioned2019-11-25T07:51:21Z
dc.date.available2019-11-25T07:51:21Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-07
dc.identifier.citationErkmen, O. (2012). Türkiye'deki Mesobuthus gibbosus'un (Ordo:Scorpiones) morfometrik analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7289
dc.description.abstractBu çalışmada Temmuz Eylül 2010 tarihler arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen 113 örnekten 12 örnek kullanılmıştır. Buna ilaveten N.Ü. Zooloji Anabilim Dalı'nda muhafaza edilen 163 örnek ile birleştirilerek Türkiye'nin 6 farklı bölgesinden toplam 67 erkek 108 dişi olmak üzere 175 örnek kullanılmıştır. Örnekler 38 morfometrik ölçüm yapılarak istatistik olarak incelenmiştir. İstatistik analizler erkek ve dişilerde ayrı ayrı yapılmıştır. İncelemeler sonucunda erkek örneklerin İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi birbirine yakın, ancak Ege Bölgesi diğer gruplardan ayrılırken; dişi örneklerin ise İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin birbirine yakın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneklerinin diğer gruplardan ayrıldığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we were used scorpion samples, which were 12 of 113 collected scorpion samples, from July to September 2010. In addition to these samples, we used previously collected and preserved 163 scorpion samples, of which 67 males and 108 females, which collected from 6 different localities, from Turkey. Samples were investigated with respect 38 morphometric characters and statistics analyses were comprised. Results of investigation, male samples from Central Anatolia and Mediterrenean region are nearly similar, but Aegean samples are different from other regions. Females from Central Anatolia and Mediterrenean are nearly similar, but Southeastern Anatolia samples are separate from other regions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectButhidaeen_US
dc.subjectMesobuthus Gibbosusen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectMorfometrik Analizen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectMorphometric Analysesen_US
dc.titleTürkiye'deki Mesobuthus gibbosus'un (Ordo:Scorpiones) morfometrik analizien_US
dc.title.alternativeMorphometric analyses of Mesobuthus gibbosus (Order:Scorpiones) in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErkmen, Onur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record