Show simple item record

dc.contributor.advisorKaratepe, Bilge
dc.contributor.authorÖztürk, Dilek
dc.date.accessioned2019-11-25T13:02:51Z
dc.date.available2019-11-25T13:02:51Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-02
dc.identifier.citationÖztürk, D. (2011). Nevşehir yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii' nin seroprevalansı. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7298
dc.description.abstractBu çalışma, Şubat 2010-Ağustos 2010 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesinde Nevşehir yöresinde bulunan koyunlarda Toxoplasma gondii'nin seroprevalansının araştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın materyali olarak Nevşehir ilinde 7 farklı çalışma merkezine ait (Gülşehir, Nevşehir Merkez, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Derinkuyu) 1 yaş ve üzeri toplam 180 koyun rastgele seçilerek kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinin serumları çıkarılmış T. gondii antikorları yönünden ELISA testi ile incelenmiştir. Nevşehir yöresinde ELISA testi ile incelenen toplam 180 koyunun 18 (%10.0)'inin T. gondii antikorları yönünden seropozitif olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında en yüksek seropozitiflik %14.5 oranı ile 2 yaşındaki koyunlarda tespit edilirken en az seropozitiflik oranı ise %0 ile 5 yaşındaki koyunlarda belirlenmiştir. Cinsiyetlere göre 162 koyunun 18 (%11.1)'inde seropozitiflik tespit edilmiş, buna karşılık 18 koçta seropozitiflik saptanmamıştır. Ayrıca çalışma merkezleri açısından koyunlarda en yüksek seropozitiflik %32.0 oranı ile Avanos'da, en düşük seropozitiflik ise %2.9 oranı ile Kozaklı'da tespit edilmiştir. Elde edilen seropozitiflik oranlarında; koyunların yaş grupları ve cinsiyetlerinin istatistiksel olarak önemli (p>0.05) olmadığı, çalışma merkezlerinin ise istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, Nevşehir yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii' nin varlığı ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in order to detect seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep of Nevşehir province which is located in Central Anatolia Region of Turkey between February 2010-August 2010. Blood samples were taken randomly from total of 180 sheep which were one year old or more than one year old, in Nevşehir province from seven different study sites (Gülşehir, Central Nevşehir, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Derinkuyu). Blood samples were centrifuged to obtain serum samples. All of the serum samples were tested for antibodies to T. gondii by ELISA. The 18 (10%) of serum samples were found to be seropositive for antibodies to T. gondii by ELISA in Nevşehir province. The highest seropositivity rate was determined in 2 years old as 14.5% although the lowest seropositivity rate was in 5 years old as 0% in sheep. The 18 (11.1%) of 162 female sheep were found to be seropositive whereas the 18 rams were not found to be seropositive. In addition, the highest seropositivity rate in the study sites was determined in Avanos as 32%, although the lowest seropositivity rate in study sites was detected in Kozaklı as 2.9%. Seropositivity rates obtained to T. gondii among age groups and genders were found to be statistically insignificant (p>0.05) while the seropositivity to T. gondii among study centers was found to be statistically significant (p<0.05). As a result, presence of Toxoplasma gondii in sheep in Nevşehir province is detected for the first time in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToxoplasma Gondiien_US
dc.subjectKoyunen_US
dc.subjectNevşehiren_US
dc.subjectSeroprevalansen_US
dc.subjectELISAen_US
dc.subjectToxoplasma Gondiien_US
dc.subjectSheepen_US
dc.subjectNevşehiren_US
dc.subjectSeroprevalenceen_US
dc.subjectELISAen_US
dc.titleNevşehir yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii' nin seroprevalansıen_US
dc.title.alternativeSeroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep in Nevşehir provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Dilek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record