Show simple item record

dc.contributor.advisorArtan Onat, Tuba
dc.contributor.authorTekerlek, Perihan
dc.date.accessioned2019-11-26T07:51:37Z
dc.date.available2019-11-26T07:51:37Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08
dc.identifier.citationTekerlek, P. (2013). Bazı bryofit türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7318
dc.description.abstractBu çalışmada 5 farklı bryofit türünün (Dicranum scoparium Hedw., Racomitrium canescens (Hedw.) Brid., Neckera complanata (Hedw.) Hub., Isothecium myosuroides Brid., Chilochyphus polyanthos (L.) Corda) antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon ve minimal inhibisyon konsantrasyonu belirlenmesi metotları kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmada bitkilere ait ekstraktlar maserasyon yöntemi ile 5 farklı çözücü kullanarak (etanol, metanol, dH2O, aseton, kloroform) 30 0C ve 40 0C sıcaklıklarda 2, 3, 4 ve 5 saat sürelerde elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan ekstraktlar Proteus mirabilis 235 ve Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 suşları üzerine yakın etki göstermişlerdir ve bu iki bakteri bryofit ekstraktlarına karşı duyarlı olarak belirlenmiştir. Ancak Candida albicans ATCC 26231 suşu üzerinde hiç etki tespit edilmemiş ve bu suş en dirençli suş olarak belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn the study, the antimicrobial activity of five different bryopyhtes species (Dicranum scoparium Hedw., Racomitrium canescens (Hedw.) Brid., Neckera complanata (Hedw.) Hub., Isothecium myosuroides Brid., Chilochyphus polyanthos (L.) Corda) was determined as a function of disk diffusion and minimal inhibition concentration methods. The plant extracts were prepared with five solvents (ethanol, methanol, acetone, chloroform and distile water) at 30 0C and 40 0C temparatures at 2, 3, 4 and 5 hours extraction period. The bryophytes extracts were showed similar effects on Proteus mirabilis 235 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, and these bacteria identified as sensitive. However the extracts did not show any antimicrobial activity on Candida albicans ATCC 26231, because of this situation Candida albicans ATCC 26231 was determined as the resistant strain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntimikrobiyal Aktiviteen_US
dc.subjectBryofiten_US
dc.subjectDisk Difüzyon Metoduen_US
dc.subjectMİKen_US
dc.subjectAntimicrobial Activityen_US
dc.subjectBryophytaen_US
dc.subjectDisk Diffusion Methoden_US
dc.subjectMICen_US
dc.titleBazı bryofit türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining antimicrobial activity of some mossesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTekerlek, Perihan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record