Show simple item record

dc.contributor.advisorKankılıç, Teoman
dc.contributor.authorÇelikbilek, Habibe Didem
dc.date.accessioned2019-11-26T07:54:45Z
dc.date.available2019-11-26T07:54:45Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-10
dc.identifier.citationÇelikbilek, H. D. (2013). Nannospalax xanthodon (Rrodentıa:Spalacidae)'un farklı kromozom soylarında mitokondriyal DNA'nın 16S rRNA geni kullanılarak genetik varyasyon düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7320
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, Nannospalax xanthodon, Nannospalax ehrenbergi ve Nannospalax leucodon türlerinde mitokondriyal DNA’nın 16S rRNA bölgesindeki genetik farklılıklar DNA sekans analizi ile belirlendi. Türkiye’de yaşayan Nannospalax xanthodon için 67 lokaliteden, Nannospalax ehrenbergi için 10 lokaliteden, Nannospalax leucodon için 4 lokaliteden elde edilen 93 örnek çalışılmıştır. DNA sekans analizleri sonucunda, mitokondriyal DNA’nın 16S rRNA bölgesi için çalışılan 93 örnekte 90 haplotip belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren N. nehringi, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan N. labaumei ve Tunceli ve civarında yayılış gösteren N. tuncelicus’un, N. xanthodon türünün sinonimi olmadığı, bu türlerin ayrı körfare türü oldukları belirlendi. Türkiye’de allopatrik olarak yayılış gösteren 6 körfare türü bulunmaktadır. Ayrıca bu tez çalışmasında, Tunceli (Pülümür-Kırmızıköprü)’den Türkiye körfareleri için yeni bir kromozomal soy (2n = 44) belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn the M.sc thesis, Genetic differences in 16S r RNA regions of mitochondrial DNA in Nannospalax xanthodon, Nannospalax ehrenbergi and Nannospalax leucodon were determined by sequence analysis. For three species distributed in Turkey, 93 samples belonging to 67 populations of Nannospalax xanthodon, 10 populations of Nannospalax ehrenbergi and 4 populations of Nannospalax leucodon were studied. In the result of sequence analysis, 90 haplotypes for 16S rRNA regions of mitochondrial DNA were determined in 93 samples. According to results of this study, N. nehringi distributed in Eastern Anatolia region, N. labaumei distributed in central Anatolia and N. tuncelicus located in Tunceli vicinity determined to be a valid species and not synonym of N. xanthodon. There are six species of blind mole rats with allopatric distribution in Turkey. In addition, A new chromosomal lineage (2n = 44) were determined from Tunceli (Pülümür-Kırmızıköprü) for Blind mole rats in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmt-DNAen_US
dc.subject16S rRNAen_US
dc.subjectNannospalax Leucodanen_US
dc.subjectN.Ehrenbergien_US
dc.subjectN.Xanthadonen_US
dc.subjectN.Labaumeien_US
dc.subjectN.Tuncelicusen_US
dc.subjectN.Nehringien_US
dc.titleNannospalax xanthodon (Rrodentıa:Spalacidae)'un farklı kromozom soylarında mitokondriyal DNA'nın 16S rRNA geni kullanılarak genetik varyasyon düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the levels of genetic variation using 16S rRNA of mtDNA in different chromosome races of Nannospalax xanthodon (Rodentia: Spalacidae)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelikbilek, Habibe Didem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record