Show simple item record

dc.contributor.advisorEzer, Tülay
dc.contributor.authorSeyli, Turgay
dc.date.accessioned2019-11-26T07:55:40Z
dc.date.available2019-11-26T07:55:40Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-12
dc.identifier.citationSeyli, T. (2013). Aladağlar Milli Parkı Kayseri kesiminin (Yahyalı) bryofit florası. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7321
dc.description.abstractBu çalışmada Aladağlar Milli Parkı Kayseri Kesiminin (Yahyalı) bryofit florası araştırılmıştır. Toplamda araştırma alanından 31 familya ve 69 cinse ait 176 takson belirlenmiştir. Bu taksonlar arasında, Anthocerotophyta (boynuzlu ciğerotları) bölümüne ait herhangi bir takson bulunmazken, Marchantiophyta (ciğerotları) bölümünden 7 familya ve 7 cinse ait 7 taksonun, Bryophyta (yapraklı karayosunları) bölümünden ise 24 familya ve 62 cinse ait 169 taksonun kaydı verilmiştir. Bu taksonlardan Orthotrichum consimile Mitt. Türkiye’den ilk kez rapor edilmiştir ve Hypnum bambergeri Schimp., Schistidium brunnescens Limpr. subsp. griseum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom ve Physcomitrium eurystomum Sendtn. Türkiye’den ikinci kez rapor edilmiştir. Ayrıca 22 tür ve tür altı takson Henderson (1961b) tarafından adapte edilen Türkiye Kareleme Sistemine göre C13 karesi için yeni kayıttır. Araştırma alanında 51 takson ile Pottiaceae, Brachytheciaceae (20 takson), Bryaceae (17 takson), Grimmiaceae (16 takson) ve Orthotrichaceae 13 takson ile en kalabalık familyalardır. 17 taksonla Bryum en kalabalık cins olurken, Orthotrichum (12), Syntrichia (10), Didymodon (9) ve 8’er taksonla Grimmia ve Schistidium cinsleri bu sırayı takip etmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, The Bryophyte flora of Kayseri Sector (Yahyalı) of Aladağlar National Park were investigated. In total, from the research area, 176 taxa belonging to 31 families and 69 genera were determined. Among these taxa, belonging to Anthocerotophyta (Hornworts) section were not found any taxa, from Marchantiophyta (Liverworts) section 7 taxa belonging to 7 families and 7 genera, and from Bryophyta (Mosses) section 169 taxa belonging to 24 families and 62 genera were given records. Of these taxa, Orthotrichum consimile Mitt. is recorded for the first time in Turkey and Hypnum bambergeri Schimp., Schistidium brunnescens Limpr. subsp. griseum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom and Physcomitrium eurystomum Sendtn. are recorded for the second time in Turkey. Also, 22 species and infraspecific taxa are recorded for the first time in C13 grid-square, according to Grid System of Turkey which was adopted by Henderson (1961b). In research the field, largest families are Pottiaceae with 51 taxa, Brachytheciaceae (20 taxa), Bryaceae (17 taxa), Grimmiaceae (16 taxa) and Orthotrichaceae with 13 taxa. While the the largest genera is Bryum 17 taxa, this were followed by the order Orthotrichum (12), Syntrichia (10), Didymodon (9) and Grimmia (8), Schistidium (8).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAladağlar Milli Parkıen_US
dc.subjectKayserien_US
dc.subjectYahyalıen_US
dc.subjectBryofiten_US
dc.subjectKarayosunuen_US
dc.subjectCiğerotuen_US
dc.subjectAladağlar National Parken_US
dc.subjectBryophyteen_US
dc.subjectMossen_US
dc.subjectLiverworten_US
dc.titleAladağlar Milli Parkı Kayseri kesiminin (Yahyalı) bryofit florasıen_US
dc.title.alternativeThe bryophyte flora of Kayseri sector (Yahyali) of Aladağlar National Parken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSeyli, Turgay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record