Show simple item record

dc.contributor.advisorAlpay, Cemal Berkan
dc.contributor.authorŞahin, Selim
dc.date.accessioned2019-11-29T05:55:30Z
dc.date.available2019-11-29T05:55:30Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05
dc.identifier.citationŞahin, S. (2011). Üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan güreşçilerin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi ve başarıları ile ilişkisinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde , ,,en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7362
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, güreş sporu yapan ve üniversite okuyan elit düzeydeki erkek ve kadın güreşçilerin bireysel başarıları ile atılganlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini; Türkiye?deki farklı üniversitelerde okuyan güreşsporuyla ilgilenen ve 2009-2010 sezonunda üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; 17 ? 40 yaş arası üniversiteler Türkiye şampiyonasına katılan Serbest stilde 46 erkek sporcu, Grekoromen stilde 30 erkek sporcu ve kadınlar serbest stilde mücadele eden 18 kadın güreşçi oluşturmaktadır. İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Rathus(1973) tarafından geliştirilen, voltan(1980) tarafından Türkçeye uyarlanması yapılan atılganlık envanteri tesadüfî örneklem yoluyla erkek ve kadın güreşçilere uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t Testi uygulanırken, gruplar arası farklarıbelirleyebilmek içinde Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical Package For Social Sciences) paket programı kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to exmine the individual successes and intiative levels of elite male and famale wrestlars who are doing wrestling sport and studying at university. The universe of the research consists of the sports people interested in wresting sport who are studying at various universities of turkey and attended to the inter university Turkey championship in 2009-2010 season. The samples of the resarch contain 46 sportsmen and 18 sportswomen in free syle and 30 sportsmen in Grece-Roman style at the ages 17-40 who are attendees of inter unversity Turkey Championship.First current information regarding the goal of the study are given agstematically by scanning the literature. Thus, a theorical framework about the subject is formed.Second, the personal information questionnaire formed by the researcher in order to reach to the goal of the research is applied to male and famale wrestlers through the intiative inventory random sample that is davelogad by rathus (1973) and transcribed to Turkish by voltan (1980) While t test ,s applied in abalyzing the data, Kruskall Wallis test is used for determining the differences between the groups.SPSS(Statistical Package for Social Sciences) package program is used for determining the data and finding the computed values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüreşçien_US
dc.subjectAtılganlıken_US
dc.subjectDereceen_US
dc.subjectWrestleren_US
dc.subjectBoldnessen_US
dc.subjectSuccessen_US
dc.titleÜniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan güreşçilerin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi ve başarıları ile ilişkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe determination of the wrestlers assertivenesslevels and its relation ship vith their achievement level who attended to Turkey chanpionship among the universitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahin, Selim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record