Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Recep
dc.contributor.authorCan, Safiye Merve
dc.date.accessioned2019-11-29T11:46:28Z
dc.date.available2019-11-29T11:46:28Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06
dc.identifier.citationCan, S. M. (2011). Melendiz dağı (Niğde) biryofit florasının araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7380
dc.description.abstractBu çalışmada Melendiz Dağı'nın biryofit florası araştırılmıştır. Araştırma alanından toplanan 247 biryofit örneğinin teşhisi sonucunda 17 familyaya ait 40 cins ve bu cinslere ait 100 takson belirlenmiştir. Bunlardan 4 familya, 4 cins ve 4 takson ciğerotlarına, geriye kalan 13 familya, 36 cins ve 96 takson karayosunlarına aittir. Alanımızda boynuzlu ciğerotlarına ait örneğe rastlanmamıştır. 43 karayosunu taksonu Henderson (1961) kareleme sistemine göre B8 karesi için, 15 karayosunu taksonu da C13 karesi için yeni kayıt olarak saptanmıştır. Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. ve Syntrichia caninervis Mitt. var. abranchesii (Luisier) R.H.Zander Türkiye biryofit florası için yeni kayıtlar olarak, Cinclidotus pachylomoides Bizot ve Orthotrichum sprucei Mont. ise ikinci kayıtlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca teşhisi yapılan biryofitlerin habitat isteklerine değinilmiş olup, hayat formları ve yaşam stratejileri de belirlenmiştir. Çalışma sonucunda alanda Tuft hayat formunun ve Kolonist yaşam stratejisinin yoğunlukta olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the bryophyte flora of Melendiz Mountain was investigated. At the result of identifications of 247 bryophyte specimens, collected from the research area, 100 bryophytes taxa belonging to 40 genera and 17 families were determined. Among that, 4 families, 4 genera and 4 taxa belong to Liverworts, 13 families, 36 genera and 96 taxa belong to mosses. But, in the area, taxa of Hornwort were not found. 43 moss taxa were reported for the first time from B8 and 15 moss taxa were reported for the first time from C13, grid-square in the system adopted by Henderson (1961). Among them, Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. ve Syntrichia caninervis Mitt. var. abranchesii (Luisier) R.H.Zander are new records for bryophyte flora of Turkey and Cinclidotus pachylomoides Bizot and Orthotrichum sprucei Mont. second records for bryophyte flora of Turkey. In addition, habitat requirements of identification of the bryophyte was addressed, life forms and life strategies were determined. As a result, was observed that, in the area, Tuft life form and Colonists life strategy is dominant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiryofiten_US
dc.subjectKarayosunuen_US
dc.subjectCiğerotuen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectHabitaten_US
dc.subjectHayat Formuen_US
dc.subjectYaşam Stratejisien_US
dc.subjectSistematiken_US
dc.subjectMelendiz Dağıen_US
dc.subjectNiğdeen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectBryophyteen_US
dc.subjectMossen_US
dc.subjectLiverworten_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectHabitaten_US
dc.subjectLife Formen_US
dc.subjectLife Strategyen_US
dc.subjectSystematicen_US
dc.subjectMelendiz Mountainen_US
dc.subjectNigdeen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleMelendiz dağı (Niğde) biryofit florasının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe investigation of bryophyte flora of Melendiz mountain (Nigde)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCan, Safiye Merve


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record