Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkeş, Tuncay
dc.contributor.authorKarabulut, Hayriye
dc.date.accessioned2019-12-03T13:42:40Z
dc.date.available2019-12-03T13:42:40Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-07
dc.identifier.citationKarabulut, H. (2011). Karadeniz bölgesi Linyphiidae (Araneae) familyası üzerine faunistik çalışmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7428
dc.description.abstractBu çalışmada 2007- 2010 yılları arasında Karadeniz Bölgesi'nden toplanan 17linyphiid türü incelenmiştir. Örneklerin morfolojileri ayrıntılı olarak tanımlanmış,sinonimleri, dünya ve Türkiye yayılışları verilmiştir. Fenoloji ve habitatları ile ilgilikısa bilgiler sunulmuş ve yayılış haritası hazırlanmıştır. Ayrıca erkek kopulasyon organıve dişi genital organ yapısındaki sistematik önem taşıyan karakterler ayrıntılı bir şekildetanımlanmış ve çizimleri yapılmıştır. Plesiophantes Heimer, 1981 ve Bolyphantes C. L.Koch, 1837 Türkiye için yeni cins kaydı iken, Araeoncus clavatus Tanasevitch, 1987,Bathyphantes similis Kulczyn'ski, 1894, Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833),Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841), Mansuphantes fragilis (Thorell, 1875),Micrargus subaequalis (Westring, 1851), Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866), T.jacksoni (Schenkel, 1925), Neriene peltata (Wider, 1834), N. radiata (Walckenaer,1841), Plesiophantes joosti Heimer, 1981 ise Türkiye için yeni tür kaydıdır. Araeoncusclavatus Tanasevitch, 1987 ve Plesiophantes joosti Heimer, 1981 türlerinin erkekbireyleri yeniden tanımlanırken, dişileri ilk kez tanımlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, 17 linyphiid species which collected from Black Sea Region between2007-2010 were investigated. Morphology of sample broadly were identified, synonymsdistribution of world and Turkey were given. Short knowledges about phenology andhabitats were given and distrubution map was also made for studied species. Importantsystematic characters of male copulatory organ and female genitalia werecomprehensively examined and drawings of this structure were made. PlesiophantesHeimer, 1981, Bolyphantes C. L. Koch, 1837 are new genus record for Turkey.Araeoncus clavatus Tanasevitch, 1987, Bathyphantes similis Kulczyn'ski, 1894,Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833), Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841),Mansuphantes fragilis (Thorell, 1875), Micrargus subaequalis (Westring, 1851),Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866), T. jacksoni (Schenkel, 1925), Neriene peltata(Wider, 1834), N. radiata (Walckenaer, 1841), Plesiophantes joosti Heimer, 1981 arenew species record for Turkey. In addition to while the male of Araeoncus clavatus andPlesiophantes joosti are new identified, females? first time identified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLinyphiidaeen_US
dc.subjectAraneaeen_US
dc.subjectSistematiken_US
dc.subjectArachnidaen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectKaradeniz Bölgesien_US
dc.subjectLinyphiidaeen_US
dc.subjectAraneaeen_US
dc.subjectSystematicen_US
dc.subjectArachnidaen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectBlack Sea Regionen_US
dc.titleKaradeniz bölgesi Linyphiidae (Araneae) familyası üzerine faunistik çalışmalaren_US
dc.title.alternativeStudies on the fauna of family Linyphiidae (Araneae) of Black Sea regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKarabulut, Hayriye


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record