Show simple item record

dc.contributor.advisorBağrıaçık, Nil
dc.contributor.authorBütüner, Hatice
dc.date.accessioned2019-12-03T13:42:52Z
dc.date.available2019-12-03T13:42:52Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06
dc.identifier.citationBütüner, H. (2011). Batı Akdeniz bölgesindeki sıçrayan örümcekler (Araneae:Salticidae) üzerine faunistik ve sistematik araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7429
dc.description.abstractBu çalışma da 2007-2009 yılları arasında Batı Akdeniz Bölgesi'nde 47 lokaliteden toplanmış olan 520 örümcek numunesinden 196 ergin örnek incelenmiştir. Salticidae familyasına ait 16 cins ve 32 tür olduğu belirlenmiştir. Euophrys pseudogambosa (Strand, 1915), Plexippoides flavescens (O. P.-Cambridge, 1872), Pellenes moreanus (Metzner, 1999) türleri Türkiye araneofaunası için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Türlerin faunistik, ekolojik ve sistematik özellikleri incelenmiştir. Örneklerin morfolojik özellikleri belirtilmiş, sinonimleri ve dünya üzerinde yayılışları verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, 196 adult specimen of 520 spider samples collected from 2007 to 2009 in 47 locality in West Mediterranean region were investigated. 16 genus and 32 species in Salticidae familia were determined. Euophrys pseudogambosa (Strand, 1915), Plexippoides flavescens (O. P.-Cambridge, 1872) and Pellenes moreanus (Metzner, 1999) were determined as new records for Turkish araneofauna. Faunistic, ecologic and systematic features of species were studied. Morphological features of species were examined,synonyms and world-wide distribution were given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBatı Akdeniz Bölgesien_US
dc.subjectSalticidaeen_US
dc.subjectAraneofaunaen_US
dc.subjectSistematiken_US
dc.subjectWest Mediterranean Regionen_US
dc.subjectSalticidaeen_US
dc.subjectAraneofaunaen_US
dc.subjectSystematicen_US
dc.titleBatı Akdeniz bölgesindeki sıçrayan örümcekler (Araneae:Salticidae) üzerine faunistik ve sistematik araştırmalaren_US
dc.title.alternativeThe faunistic and systematic studies on the jumping spiders (Araneae:Salticidae) of the West Mediterranean regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBütüner, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record