Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Ayten
dc.contributor.authorKoç, Hasan Hüseyin
dc.date.accessioned2019-12-06T08:40:19Z
dc.date.available2019-12-06T08:40:19Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-01
dc.identifier.citationKoç, H. H. (2014) . Escherichia coli ve Bacillus thuringiensis türlerinin bazı mermer çeşitleri üzerindeki canlı kalım sürelerinin belirlenmesi . (Yüksek Lisans tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7446
dc.description.abstractMermer gibi çeşitli kayaçlar tarihi eserlerin yapısında kullanılmasının yanı sıra, özellikle mutfak, banyo ve havuz gibi suya ve neme maruz kalan ıslak zeminlerin yapımında kullanılmaktadır. Islak zeminlerde mikroorganizma faaliyetinin yoğun olması ve halk sağlığını tehdit edici mikroorganizmaların gelişmesine alt yapı oluşturması açısından iki farklı bakterinin bazı mermer tipleri üzerinde canlılığını muhafaza etme özelliği araştırılmıştır. Bu çalışmada Escherichia coli ATCC26 ve Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001’in iki farklı mermer üzerindeki canlı kalım süreleri tespit edilmiş ve mermerler üzerindeki biyofilm özellikleri SEM/EDX çalışmalarıyla belirlenmiştir. Sonuçlar, her iki bakteri türünün mermerler yüzeyinde kalsifikasyona sebep olduğunu ve E. coli ATCC26 suşunun B. thuringiensis var. kurstaki T03A001 suşu ile kıyaslandığında mermerler yüzeyinde daha aşındırıcı olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractHistorical monuments and building are made of stones such as marble. In addition, marble have been used for kitchen and bathroom which is exposing to water and moisture. Microorganisms have intensive activity on wetting grounds and floors. The activity has been important because of threatening public health. Some microorganisms have caused infections which are contaminated from surface of stones. In this study, two different types of bacteria which are Escherichia coli ATCC26 and Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001, were investigated for their viability of onto marble types. Survival of viability on the marbles for both bacterium and their activity were determined. Characteristic of these bacterial biofilm were analyzed SEM /EDX studies. Results showed that two bacterium caused calcification relation to bioprecipitation on two type of marbles. E. coli ATCC26 bacterium compared to B. thuringiensis var. kurstaki T03A001 was shown to be deteriorate on marbels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMermeren_US
dc.subjectKalsifikasyonen_US
dc.subjectKarbonatogenesisen_US
dc.subjectTaşın Biyominerilizasyonuen_US
dc.subjectİndikatör Bakterien_US
dc.subjectAerobik-Mezofilik Bakterileren_US
dc.subjectHeterotrofik Mikroorganizmalaren_US
dc.subjectEscherichia Colien_US
dc.subjectBacillus Thuringiensisen_US
dc.subjectHalk Sağlığıen_US
dc.subjectHijyenen_US
dc.subjectMarbleen_US
dc.subjectCalcificationen_US
dc.subjectCarbonategenesisen_US
dc.subjectBiominerilization of Stoneen_US
dc.subjectIndicator Bacteriaen_US
dc.subjectAerobic Mesophilic Bacteriaen_US
dc.subjectHeterotrophic Microorganismsen_US
dc.subjectPublic Healthen_US
dc.subjectHygieneen_US
dc.titleEscherichia coli ve Bacillus thuringiensis türlerinin bazı mermer çeşitleri üzerindeki canlı kalım sürelerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of survival time of Escherichia coli and Bacillus thuringiensis species onto various marbleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoç, Hasan Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record