Show simple item record

dc.contributor.advisorGörür, Gazi
dc.contributor.authorEser, Safiye İpek
dc.date.accessioned2020-11-26T06:44:41Z
dc.date.available2020-11-26T06:44:41Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05
dc.identifier.citationEser, S. İ. (2009). İzmir ili Urla ilçesindeki bitkilerde zarar yapan afit (Hemiptera: Aphidoidea) türlerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7520
dc.description.abstract2007-2008 yılları İzmir ili, Urla ilçesinde kültür bitkileri ve doğal yetişen bitkiler üzerinde yapılan bu çalışmada 38 afit türü belirlenmiştir. Bu türler 3 familya, 5 alt familya, 6 tribus ve 20 cins içerisinde toplanmıştır. Teşhis edilen türler arasında Aphis serphylli Koch, 1854 ve Chaitophorus saliciniger (Knowlton, 1927) Türkiye afit faunası için yeni kayıttır. Bu yeni kayıtlarla birlikte Türkiye afit fauna sayısı 448'e yükselmiştir. Bu yeni kayıtlara ilave olarak, teşhis edilen türlerin çoğu çalışılan alan için yeni kayıttır. Bu çalışmanın sonuçları bu tip lokal çalışmaların Türkiye afit faunasının belirlenmesinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAs a result of the study carried out from 2007 to 2008, 38 aphid species are determined on herbaceous, cultured and naturally growing plants from Urla district of Izmir region. These species are belongs to 3 family, 5 subfamily, 6 tribus and 20 genus. Among these determined species Aphis serpylli Koch, 1854 and Chaitophorus eleagni ( Knowlton, 1927) are new records for Turkey aphid fauna.With these new records, Turkey aphid fauna raised up to 448. In addition to new records, most of the identified species are recorded for the first time from study area. Findings of this study showed that how this kind of local studies are important for the determination of Turkey aphid fauna .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfit Faunaen_US
dc.subjectİzmir İlien_US
dc.subjectUrla İlçesien_US
dc.subjectAphid Faunaen_US
dc.subjectIzmir Regionen_US
dc.subjectUrla Districten_US
dc.titleİzmir ili Urla ilçesindeki bitkilerde zarar yapan afit (Hemiptera: Aphidoidea) türlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe dtermination of aphid (Hemiptera: Aphidoidea) species damage to plants in Urla districtof Izmir regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEser, Safiye İpek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record