Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Ayten
dc.contributor.authorÖzel, Ceren
dc.date.accessioned2021-11-03T13:21:58Z
dc.date.available2021-11-03T13:21:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-07
dc.identifier.citationÖzel, C. (2018). Cep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8155
dc.description.abstractEscherichia coli ATCC26 suşunun Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001 suşunun cep telefonu elektromanyetik alanda gelişme ve penisilin antibiyotiğine olan hassasiyetleri üzerindeki etkisi çalışılmıştır. Ayrıca elektromanyetik alan etkisi uygulamasının bakterilerin ekzopolisakkarit üretimleri üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Elektromanyetik alanın iki bakterinin gelişme (gelişme oranı ve generasyon süresi olarak), penisilin hassasiyeti ve minimal inhibisyon konsantrasyon değerleri üzerindeki etkisi, sıvı ve katıda besiyerleri kullanılarak araştırılmıştır. Elektromanyetik alan etkisi uygulama süresi 0, 10, 15 ve 20 dakika olarak belirlenen kültürlerdeki gelişmeleri incelenmiştir. Ayrıca bakteri suşlarının ekzopolisakkarit üretimleri üzerine etkisine de bakılmıştır. Sonuç olarak her iki bakteri suşunun EMA uygulaması sonrası gelişme oranı ve generasyon sürelerinin değiştiği ve EPS üretimlerinin etkilendiği gösterilmiştir. EMA uygulamasının bakterilerin penisilin zon inhibisyonlarını ve minimal inhibisyon konsantrasyon değerlerini değiştirdiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of electromagnetic field emitted from a mobile phone on the growth of Escherichia coli ATCC26 strain and Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001 and their penicillin sensitivity, have been worked. In addition, the effect of EMF on their production of exopolysaccharide has also been determined. The electromagnetic field effect on penicillin susceptibility and their minimal inhibition concentration values of both bacteria have been investigated by using solid and liquid media. These bacteria have been exposed to electromagnetic field with three different periods of time (10, 15, 20 min.). As the results, the EMA studies have been affected the bacterial growth rates and their doubling time, their EPS production and their penicillin susceptibility. However, the zone of inhibition to the different concentrations of penicillin, their minimal inhibition concentration values and the production of exopolysaccharides of the bacteria have changed as a result of electromagnetic field exposure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalk sağlığıen_US
dc.subjectElektromanyetik alanen_US
dc.subjectElektromanyetik radyasyonen_US
dc.subjectCep telefonuen_US
dc.subjectAntibiyotik hassasiyetien_US
dc.subjectEkzopolisakkarit üretimien_US
dc.subjectEscherichia colien_US
dc.subjectBacillus thuringiensisen_US
dc.subjectPublic healthen_US
dc.subjectElektromagnyetic fielden_US
dc.subjectElektromagnetic radiationen_US
dc.subjectMobile phoneen_US
dc.subjectAntibiotic sensitivityen_US
dc.subjectExopolysaccharide productionen_US
dc.subjectEscherichia colien_US
dc.subjectBacillus thuringiensisen_US
dc.titleCep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of effectiveness of mobile phone electromagnetic field on penicillin sensitivity of the strains escherichia coli and bacillus thuringiensisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record