Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Hakan
dc.contributor.authorSeyyar, Fatma
dc.date.accessioned2021-11-11T12:35:10Z
dc.date.available2021-11-11T12:35:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08
dc.identifier.citationSeyyar, F. (2018). Phalangium opilio Linnaeus, 1758 (Opiliones) türünden kitin eldesi ve karakterizasyonu. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8243
dc.description.abstractKitin, teknolojinin birçok alanında yüksek kullanım potansiyeline sahip bir biyomateryaldir. Eklembacaklıların dış iskeletlerinin, mantarların hücre duvarlarının ve deniz omurgasızlarının kabuklarının temel yapısında bulunmaktadır. Ayrıca, selülozdan sonra doğada en bol bulunan ikinci biyopolimerdir. Fakat yapısında azot taşıyan biyopolimer düşünüldüğünde kitin en çok bulunan biyopolimerdir. Son yıllarda deniz kabukluları ve mantarlar dışında böcekler, araknidler, mercan ve kabukluların yumurtaları ve hatta yarasa guanosu alternatif kitin kaynaları olarak önerilebilmektedir. Bu çalışmayla bir otbiçen olan Phalangium opilio Linnaeus, 1758 türünün dış iskeletinden ilk kez kitin elde edilmiş ve FTIR, SEM, TGA ve XRD değerlerine bakılarak kitinin karakterizasyonu yapılmıştır. Elde edilen kitinin termal karalılığının yüksek, nanofiber ve nanopor yüzeyli ve alfa formda olduğu görülmüş ve alternatif bir kitin kaynağı olabileceği önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractChitin is a biomaterial which has a high potential of use in many areas of technology. It is found as a structural material in the outer skeletons of arthropods, the cell walls of mushrooms and the shells of marine invertebrates. It is also the second most abundant biopolymer in nature after cellulose. But when considered the biopolymers with nitrogen in their structure, chitin is the most abundant biopolymer. In recent years, apart from crustaceans and mushrooms, of arachnids, corals and crustacean eggs and even bat guanosu have been proposed as alternative chitin sources. In this study, it was firstly extracted chitin from external skeleton of an opilionid species, Phalangium opilio Linnaeus, 1758, and the isolated chitin was characterized by FTIR, SEM, TGA and XRD. The obtained chitin has been found to have high thermal stability, nanofiber and nanoporous surface and alpha form, and it is suggested that it can be an alternative chitin source.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPhalangium opilioen_US
dc.subjectKitinen_US
dc.subjectOpilionesen_US
dc.subjectPhalangium opilioen_US
dc.subjectChitinen_US
dc.subjectOpilionesen_US
dc.titlePhalangium opilio Linnaeus, 1758 (Opiliones) türünden kitin eldesi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeIsolation and characterization of chitin from Phalangium opilio Linnaeus, 1758 (Opiliones)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record