Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyyar, Osman
dc.contributor.authorDemir, Zehra
dc.date.accessioned2021-11-22T05:32:30Z
dc.date.available2021-11-22T05:32:30Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-09
dc.identifier.citationDemir, Z. (2017). Aculepeira ceropegia (Walckenear, 1802) (AraneaeAraneidae) türünde kitin ve kitosan izolasyonu ve fizikokimyasal karakterizasyonu. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8274
dc.description.abstractKitin ve kitosan son zamanlarda endüstri alanında oldukça dikkat çekmektedir ve ilaç endüstrisi, eczacılık, gıda mühendisliği, biyokatalizör, atık su temizliği gibi pek çok alanlarda kullanılmaktadır. Kitin endüstriyel olarak yengeç, karides ve istakoz gibi deniz ürünlerinden yan sanayi olarak üretilmektedir. Kitosan kitinin deasetilasyonundan yüksek sıcaklıkta sodyum hidroksit konsantrasyonun da üretilmektedir. Son yıllarda böcekler, mantarlar, mercan ve kabukluların yumurtaları kitin kaynağı olarak önerilebilmektedir. Bu amaçla yeni kitin kaynakları önerebilmek için bir örümcek türü olan Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)'nın SEM, FTIR, TGA ve XRD değerleri çalışılmıştır. Bu çalışma sonunda bu türde bulunan kitinin alfa formda olduğu, yüzeyinin nanofiber ve nanoporlardan oluştuğu, termal karalılığının yüksek olduğu ve alternatif kitin kaynağı olarak önerilebileceği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractChitin and chitosan are currently receiving a great deal of interest industry areas which are medical and pharmaceutical, food applications, biocatalysis, waste water treatment, and new applicaitons for chitin and chitosan. Chitin is industrially extracted from crab and shrimp shells obtained as a byproduct in the sea food industry. Chitosan is produced by deacetylation of chitin with hot concentrated sodium hydroxide. In recent years, some studies have emphasized that insects, mushrooms, coral and crustacean resting eggs can be alternative sources of chitin. In order to purpose a new chitin and its derivatives resource, we studied Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) which has common distribution in Turkey. These chitins characterized with SEM, FTIR, XRD and TGA. The dry weight of the chitin content of this species determined and compare with the chitin content of other groups of organisms, and we found that it has alpha form and nonofibers/nanopors, also TGA higher than some chitin specimens and and may purpose a new chitin resource for using commercially.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrümceken_US
dc.subjectKitinen_US
dc.subjectKitosanen_US
dc.subjectSpideren_US
dc.subjectChitinen_US
dc.subjectChitosanen_US
dc.titleAculepeira ceropegia (Walckenear, 1802) (Araneae:Araneidae) türünde kitin ve kitosan izolasyonu ve fizikokimyasal karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeIsolation and physicochemical characterization of chitin and chitosan from Aculepeira ceropegia (Walckenear, 1802) (Araneae:Araneidae)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record