Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Ahmet
dc.contributor.authorArslan, Mehmet
dc.date.accessioned2021-12-14T13:17:48Z
dc.date.available2021-12-14T13:17:48Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-05
dc.identifier.citationArslan, M. (2016). Adana'daki iki koruma alanının memeli faunası Akyatan yaban hayatı geliştirme sahası (Karataş) ve Halep çamlığı (Yumurtalık). (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8496
dc.description.abstractBu çalışmada, Adana ilindeki iki koruma alanının (Akyatan ve Halep Çamlığı) memeli faunası araştırılmıştır. Araştırma sırasında hayvanların bir kısmı doğrudan gözlenmiş, bir kısmı ise ayak izi, dışkı, yuva takibi ve baykuş peletlerinin analizi gibi dolaylı yoldan tespit edilmiştir. Ayrıca 23 ayrı noktaya kurulan üç fotokapandan elde edilen görüntülerden yararlanılmıştır. Memeli türlerinden küçük boyutlu olanları tel ve canlı (Schermann) kapanlar kullanılarak yakalanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda: Erinaceus concolor, Crocidura suaveolens, Lepus europaeus, Apodemus flavicollis, Mus macedonicus, Rattus rattus, Meriones tristrami, Hystrix indica, Canis aureus, Vulpes vulpes, Martes foina, Meles meles, Felis silvestris, Felis chaus, Herpestes ichneumon ve Sus scrofa olmak üzere 16 memeli türünün alanda doğal olarak yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak alanların memeli faunası güncellenmiş ve alan koruma statülerinin devam ettirilmesinin önemine değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the study, the mammalian fauna of the two protected areas (Akyatan Nature Reserve and Aleppo Pine Forest) in Adana Province were investigated. Some animals were directly observed, some others were determined by the indirect methods such as footprints, feces, nesting holes, and owl pellets. Additionally, three photo-traps, set on 23 localities, were used. Some specimens from small sized mammals were captured by wire traps and living (Schermann) traps. As a result of the study, it was determined that a total of 16 mammal species, i.e. Erinaceus concolor, Crocidura suaveolens, Lepus europaeus, Apodemus flavicollis, Mus macedonicus, Rattus rattus, Meriones tristrami, Hystrix indica, Canis aureus, Vulpes vulpes, Martes foina, Meles meles, Felis silvestris, Felis chaus, Herpestes ichneumon, and Sus scrofa which distributed naturally in the areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMemeli Faunasıen_US
dc.subjectFotokapanen_US
dc.subjectTel ve Schermann kapanen_US
dc.subjectAdanaen_US
dc.subjectAkyatan YHGSen_US
dc.subjectHalep Çamlığıen_US
dc.subjectMammal Fauna.en_US
dc.subjectPhoto-trapsen_US
dc.subjectWire and Schermann trapsen_US
dc.subjectAdanaen_US
dc.subjectAkyatan Nature Reserveen_US
dc.subjectAleppo Pine foresten_US
dc.titleAdana'daki iki koruma alanının memeli faunası: Akyatan yaban hayatı geliştirme sahası (Karataş) ve Halep çamlığı (Yumurtalık)en_US
dc.title.alternativeMammalian fauna of two protecting areas in Adana province: Akyatan (Karataş) nature reserve and Aleppo pine forest (Yumurtalik)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record