Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk Çetenak, Özlem
dc.contributor.authorTürgüt, Can
dc.date.accessioned2021-12-27T12:25:03Z
dc.date.available2021-12-27T12:25:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-07
dc.identifier.citationTürgüt, C. (2021). Kamu harcamaları ve makroekonomik performans arasındaki ilişki OECD ülkeleri örneği. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8604
dc.description.abstractİktisat yazınında maliye politikalarının etkinliği çokça tartışılan bir konudur. Klasik teori kamu harcamalarının özel sektörü dışlayacağını savunurken, Keynesyen teori talep yetersizliği sorununun çözümü için kamu harcamalarının artırılmasını önermektedir. Literatürde kamu harcamalarının işsizlik ve büyüme gibi ekonominin makroekonomik perforfansının göstergesi kabul edilen büyüklüklerle ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma vardır. Ancak bu göstergelerin tek başına bir ekonominin performansının göstergesi olmadığı da sıklıkla dile getirilmektedir. Bu nedenle makroekonomik performansın ölçülmesi adına yeni göstergeler geliştirilmektedir. Bunlardan bazıları Okun ve Barro Endeksleri'dir. Bu çalışmada 2002-2019 döneminde 28 OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesi için kamu harcamaları ve makroekonomik performans arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Analizde makroekonomik performans göstergesi olarak Barro Endeksi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kamu harcamalarındaki artış ülkelerin makroekonomik performansını olumlu etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractThe effectiveness of fiscal policies is a widely debated issue in the economics literature. While the classical theory argues that government expenditures will crowd out the private sector, the Keynesian theory proposes to increase government expenditures to solve the problem of demand insufficiency. In the literature, many studies examining the relationship between government expenditures and the indicators of macroeconomic performance of the economy, such as unemployment and growth. However, it is frequently stated that these indicators are not alone an indicator of the performance of an economy. Therefore, new indicators are being developed to measure macroeconomic performance behalf. Some of these are the Okun and Barro Indices. This study investigates the relationship between government expenditures and macroeconomic performance over the period 2002-2019 by applying panel data analysis in 28 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) countries. The Barro Index is used as a macroeconomic performance indicator in the analysis. According to the findings obtained from the analysis, an increase in government expenditures positively affects the macroeconomic performance of countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Harcamalarıen_US
dc.subjectMakroekonomik Performansen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectGovernment Expendituresen_US
dc.subjectMacroeconomic Performanceen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleKamu harcamaları ve makroekonomik performans arasındaki ilişki: OECD ülkeleri örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between government expenditures and macroeconomic performance: Evidence from oecd countriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record